Статті про облаштування саду
Федерація професійних кредитних брокерів

Ініціаторами створення ФПКБ виступили лідируючі в цій сфері бізнесу компанії?? провідні кредитні брокери Росії: Кредитмарт (генеральний директор Микола Корчагін), Незалежне бюро іпотечного кредитування (НБИК) (генеральний директор Дмитро Балковський) і Фосборн Хоум (генеральний директор Василь Бєлов).


Василь Бєлов став головою ради Федерації. На роль директора ФПКБ запрошений фінансовий журналіст Ян Арт.


В ході презентації про свій намір вступити в ФПКБ заявили ще три компанії?? Іполит, петербурзький брокер Кредитний і Фінансовий консультант (КФК) та кредитний інтернет-оператор Pro-Credit. У п'ятницю на всеукраїнському конгресі Фінансові інститути і брокери, організованому КФК, передбачається провести консультації про вступ до Федерації ряду інших брокерських компаній Росії.


ФПКБ: мета створення громадської організації


Бурхливий розвиток кредитного ринку Росії поставило суспільство перед системою в чому інноваційних для нього економічних відносин. Обсяги роздрібного кредитування такі, що комунікації на осі населення-банки з русла чисто фінансових переросли в розряд соціальних відносин.


Кредитний ринок став значним фактором формування соціального самопочуття. При сприятливих умовах один з його сегментів?? іпотечне кредитування?? може стати магістральним способом вирішення актуальної для Росії житлової проблеми.


У перспективі саме кредитний ринок розглядається і як один з основних інструментів розвитку малого та середнього підприємництва в Росії та формування класичної для розвинених країн кредитної моделі економіки. Таким чином, кредитний ринок має визначальне значення як для економічного, так і для соціального розвитку суспільства.


При цьому на бурхливо зростаючому українському кредитному ринку спостерігається цілий ряд гострих проблем.


По-перше, значне зростання числа неповернень, несталі відносини позичальників з банками породжує дорожнечу ряду кредитних продуктів.


По-друге, низький рівень фінансової грамотності населення знижує ефективність роботи кредитних механізмів.


По-третє, незбалансованість системи юридичних та ділових взаємовідносин позичальників з банками породжує зловживання, конфліктні ситуації і певну соціальну напругу навколо процесів кредитування.


По-четверте, дефіцит фінансових ресурсів, адресованих малому і середньому бізнесу знижує темпи розвитку цього найважливішого сегмента економіки і, відповідно, гальмує становлення середнього класу і сучасного ринку праці.


Інститут кредитних брокерів має безпосереднє відношення до всіх перелічених вище проблем. Кредитний брокер по суті є посередником між кредитними організаціями і позичальниками?? населенням і бізнесом?? і в цій якості представляє інтереси насамперед позичальників.


Однак кредитний брокеридж?? абсолютно інноваційна для Росії галузь бізнесу?? в даний час сам знаходиться в стані формування і адаптації до соціально-економічним потребам ринку.


В цих умовах створення професійної громадської організації повинно сприяти більш чіткому розумінню комунікативної і соціальної ролі кредитних брокерів.


ФПКБ: місія


Об'єднуючись в громадську організацію?? Федерацію професійних кредитних брокерів, учасники ринку кредитних брокерів припускають сформувати єдиний механізм реалізації громадських, інформаційних, пропагандистських завдань своєї галузі. При цьому Федерація не ставить перед собою і не вирішує жодних бізнес-завдань або досягнення в своїй діяльності яких комерційних інтересів.


З урахуванням соціальних факторів кредитного буму основна суспільна місія Федерації ?? сприяти формуванню та розвитку російського кредитного ринку, відповідальному такими критеріями як:  • ефективність (забезпечення успішного розвитку як кредитором, так і позичальників),

  • сумлінність (якість),

  • прозорість,

  • відкритість


Федерація ставить перед собою наступні цілі:  • об'єднання ринку кредитних брокерів, оздоровлення та розвиток цього ринку на основі саморегулювання, формування стандартів роботи учасників ринку кредитних брокерів і забезпечення їх прозорості та добросовісності;

  • підвищення фінансової грамотності населення, формування в суспільній думці адекватного та позитивного образу кредитного брокера, пропаганда брокериджа в цілому як інструменту кредитного ринку;

  • забезпечення умов, що сприяють формуванню принципів відкритого, відповідального і якісного кредитування в Росії.


Для досягнення даних цілей Федерація бере на себе виконання наступних завдань:


1. Сприяти розвитку технологій роботи кредитних брокерів, поширенню професійних знань та обміну досвідом у цій сфері з тим, щоб забезпечити підвищення якості кредитних портфелів російських банків.


2. Сформувати стандарти роботи учасників ринку кредитних брокерських послуг та спільно з іншими громадськими та державними інститутами створити систему реалізації даних стандартів через процеси стандартизації вимог до учасників ринку.


3. Забезпечити відкритість і прозорість ринку кредитних брокерських послуг та сприяти виявленню чорних брокерів та інших недобросовісних учасників ринку.


4. Брати участь у програмах підвищення фінансової грамотності населення, в тому числі?? пропагувати розуміння ділової і соціальної ролі кредитних брокерів.


5. Забезпечити взаємодію кредитних брокерів з державними та громадськими інститутами, що визначають умови розвитку російського кредитного ринку, в тому числі?? з регулюючими та законотворчими організаціями, засобами масової інформації і т.д.


6. Сформувати систему консультування та інформування населення, представників малого та середнього бізнесу з різних питань кредитування.


7. Сформувати систему інформаційного обміну між учасниками ринку кредитних брокерів, сприяти їх активній участі в суспільних, законотворчих, інформаційних та інших ініціативах на кредитному ринку Росії.


ФПКБ: участь і система управління


Система участі в роботі ФПКБ:


1. дійсні члени ФПКБ:?? кредитні та іпотечні брокери, фінансові супермаркети.
2.асоційовані члени ФПКБ:

?? кредитні інтернет-портали


?? організації, що займаються консалтинговим бізнесом, фінконсультірованіем і фінпланірованіем


?? громадські організації, які поділяють цілі та завдання ФПКБ.


3.партнери ФПКБ:

?? державні організації


?? громадські організації


?? мас-медіа


?? інтернет-ресурси


?? банки, страхові компанії та інші учасники кредитного ринку.Система управління ФПКБ:


1. Загальні збори членів ФПКБ


2. Рада ФПКБ (очолює голова ради ФПКБ)


3. Виконавча дирекція ФПКБ (очолює виконавчий директор ФПКБ). При необхідності дирекція за згодою ради ФКПБ формує комітети, що працюють на громадських засадах.