Статті про облаштування саду
Ринок ломбардних послуг Росії напередодні великих змін

Ломбард є однією з найстаріших фінансових структур. Історія ломбардів у сучасному розумінні цього слова почалася з середини XV століття, коли під заступництвом церкви спочатку в Італії, а потім і по всій Європі стали виникати установи з видачі позик під застави.


У Росії перші кроки до організації ломбардів були зроблені імператрицею Ганною Іванівна. У січні 1733 з'явився іменний указ Про правила позики грошей з монетної контори, який постановив видавати позики під заставу золотих та срібних речей. З заснованого в 1754 році при імператриці Єлизаветі Петрівні державного позикового банку належало видавати позики під заставу коштовностей і нерухомих маєтків. А вже за царювання Катерини Великої з'явилися так звані позичкові скарбниці. Вони проіснували аж до радянської влади.


Навесні 1919 р. постановою комісара фінансів позичкові скарбниці були скасовані. Однак на початку 1920-х рр.. країна відчула потреби у відродженні ломбардів. Правда, в цей період діяльність Торгзіну багато в чому дублювала функції ломбардів, але Торгсин проіснував недовго, а ломбарди залишилися і користувалися постійним попитом у радянських громадян. Так, у 1972 році розмір виданих населенню через ломбарди кредитів склав 40 млн. рублів. З настанням епохи ринкових відносин ломбарди в Росії пережили друге народження. Держава перестала кредитувати громадян під спонукуваний заставу, і цей бізнес перейшов в руки приватних підприємців.


Зростання кількості ломбардів та розширення конкуренції призвели до більш високій якості обслуговування. На даний момент обсяг обороту ринку ломбардних кредитів в країні оцінюється в 1,0?? 1,5 млрд доларів США на рік. Переважна більшість ломбардів видає кредити населенню під заставу ювелірних виробів.


Ломбардний ринок Росії неодноразово переживав періоди так званого буму. Перший раз це було в період між 1998 і 2001-м роками. За даними державної інспекції пробірного нагляду за цей час кількість зареєстрованих ломбардів в Росії збільшилася з 736 до 1800. Другий бум припав на 2002 рік, коли ломбарди, поряд з багатьма іншими видами підприємництва, були виключені зі списку ліцензованих видів діяльності і їх число перевалило за 3000.


Ломбарди Росії об'єднуються в професійні спільноти. Так в 1997 році була створена Некомерційна Організація Міжрегіональна асоціація ломбардів, що об'єднує у своїх лавах понад 300 представників ломбардного бізнесу. При виникненні конфліктних ситуацій і необгрунтованих претензій з боку федеральних (регіональних) органів виконавчої влади до учасника ломбардного ринку саме асоціація представляє інтереси свого члена, що автоматично переводить весь процес розгляду в якісно іншу площину. Тільки колективні дії по відстоюванню інтересів всіх учасників ломбардного ринку дозволять створити ефективну модель взаємодії бізнесу і держави. Ми впевнені, що тільки сплав досвіду, передових технологій та активної життєвої позиції здатний підняти ломбардний бізнес в Росії на новий, якісно інший рівень.


В даний час ломбардний ринок стабілізувався за рахунок відходу з ринку неконкурентоспроможних гравців. Скороченню кількості ломбардів сприяє і зростання обсягів споживчого кредитування, а іншими словами, роздача деякими банками незабезпечених кредитів населенню країни під 30?? 60% річних. Зменшення числа ломбардів могло б бути більш відчутним, але на даний момент воно стримується тенденцією створення ломбардів великими мережами ювелірних магазинів. Однак, тренд тут очевидний.


Що таке сучасний ломбард


Ломбардні установи в даний момент існують у всьому світі і, як не дивно, особливо поширені в країнах з сильною економікою і високим рівнем життя. До прикладу, в США існують понад 16 000 ліцензованих ломбардів, близько 3 000 ломбардів успішно працюють в Австралії. Державні системи ломбардів залишилися практично тільки в країнах, що розвиваються з тоталітарними режимами. Наприклад, в Індонезії існує тільки одна система ломбардів. Ця система включає в себе понад 500 відділень по всій країні і належить державі.


За минулі роки кардинально змінився підхід до ломбардного бізнесу. На ринку Росії з'явилися ломбарди, що відносяться до свого бізнесу вкрай серйозно і вкладають великі кошти в модернізацію і розробку нових технологій.


В умовах загострення конкурентної боротьби успішно функціонувати можуть лише ломбарди, що володіють передовими технологіями. Застосування таких технологій дозволяють значно скоротити собівартість позиково-заставних операцій, підвищити пропускну спроможність ломбарду та оперативно, в зручному вигляді отримувати управлінську інформацію.


Сучасні ломбарди?? це високотехнологічні установи, обладнані різноманітною технікою, що прагнуть ні в чому не поступатися банкам у сфері обслуговування клієнтів.


Окремо треба сказати про програмне забезпечення ломбардного бізнесу, без якого немислимий жоден сучасний ломбард. Приємно відзначити, що на даний момент створено програмний комплекс ЛОРД, який за більшістю параметрів значно перевершує такі відомі західні аналоги, як PawnMaster, Xpawn і PawnManage.


?? невимогливість до ресурсів;


?? доступність інтерфейсу;


?? швидкість виконання операцій;


?? гнучкість налаштувань.


У роботі передових ломбардів використовуються сучасні методи та обладнання для оцінки діамантів та золота, що дозволять оперативно та якісно проводити позиково-заставні операції.


Невикуплені клієнтами вироби проходять ретельну передпродажну підготовку на найсучаснішому обладнанні. На жаль, доводиться констатувати, що це, в основному, прилади європейського та американського виробництва.


Ломбард за своїм дизайном та наповненням офісною технікою наближається до банківського відділення. Якість сервісу передових мережевих російських ломбардів не поступається таким закордонним ломбардам як Cash America або First Cash Financial Services.


Діяльність сучасного ломбарду немислима без маркетингу та рекламних кампаній. Треба зазначити, що рекламні кампанії в ломбардному бізнесі досить ефективні. У суспільній свідомості відбувається своєрідний перехід від совкових звичок до нормальних західним нормам споживання, життя в борг перестає бути чимось негожим.


Сучасний ломбард за деякими параметрами організації роботи з клієнтом перевершують банк. Це:


?? відсутність черг;


?? мінімальний час на отримання кредиту (15 сек на оформлення заставного квитка);


?? додаткові послуги: безкоштовна оцінка, зберігання та інші.


Ломбарди володіють чудово обладнаними ювелірними магазинами, де можна придбати як раритетні речі, так і сучасні вироби.


Ломбарди?? це мільйони клієнтів. Глибоке оману, що клієнтами ломбардів є малозабезпечені верстви населення. Фактично клієнти ломбарду?? це зріз суспільства. Клієнтами ломбардів є і ті, чий дохід не перевищує 5 000 рублів і ті, чий дохід вище 50 000. Це чоловіки і жінки у віці від 18 і до глибокої старості. І все ж основою клієнтської бази для ломбардів стає середній клас.


Президент В.В. Путін, коментуючи середньострокову програму Уряду, зазначає: Я просто абсолютно впевнений, що все, що підготовлено Урядом в якості середньострокової програми, є абсолютно необхідним для країни. В цій середньостроковій програмі ставляться великомасштабні соціальні завдання, такі як зменшення бідності. В цій же програмі йдеться про перспективи збільшення так званого середнього класу. А кількість людей, які проживають за цією межею бідності, має скоротитися до 5 відсотків .


Зниження рівня бідності неминуче призведе до збільшення потреби населення в послугах ломбардного бізнесу, що вселяє в нас певний оптимізм щодо перспектив розвитку галузі.


Клієнтами тільки Об'єднаного ломбарду в Санкт-Петербурзі за останні 10 років стали понад 120 тисяч осіб, а загальна кількість людей, які скористалися послугами ломбардів по місту, оцінюється в 600 тисяч чоловік. Враховуючи, що середній склад сім'ї це 4 людини, то до 40 відсотків від населення Санкт-Петербурга прямо або побічно стали споживачами послуг ломбардів. Аналогічну картину можна спостерігати в Москві і в інших регіонах країни.


У корені помилкова думка, що послуги ломбардів або банківські кредити бувають найбільш затребувані в періоди економічних криз. Чим вище добробут населення і чим стабільніше економіка, тим частіше населення користується кредитами, в тому числі і послугами ломбардів. Це розвінчує ще один міф про ломбарди, які нібито мають максимальні доходи в періоди економічних криз і політичних потрясінь. Ця закономірність однакова для всіх країн, що добре простежується на прикладі останніх років в Росії і США.


Так, напад ісламських терористів на башти Всесвітнього торгового центру 11 вересня 2001 року сколихнула всю Америку. Почуття нестабільності і постійної загрози призвело до різкого падіння числа звернень в американські ломбарди, що, в свою чергу призвело до різкого зниження курсу акцій провідних ломбардних систем Америки, таких як Cash America і First Cash Financial Services.


Таке ж падіння числа звернень громадян до послуг ломбардів відбулося в Росії після дефолту 1998 року. У міру поступального розвитку економіки, збільшення доходів населення, зростання споживчого ринку все більше росіян стали вдаватися до послуг ломбардних установ. Причому роблять це в переважній своїй більшості люди зі стабільними доходами, і не від потреби, а для дозволу якихось поточних, тимчасових фінансових труднощів. Взяти необхідну суму під заставу і заплатити відсотки набагато простіше і зручніше, ніж позичати гроші у знайомих або в банках.


За статистикою Центрального Банку РФ, на 1 травня 2006 року фінансові установи надали фізичним особам кредитів на 1,35 трлн. Рублів. Це вдвічі більше, ніж на 1 травня 2005 року. Більшість цих позичок прострочено.


Я, як і багато економістів, вважаю, що бум банківського споживчого кредитування зійде нанівець, оскільки вже сьогодні відсоток неповернень кредитів банкам досягає критичної величини, а далі почнеться неконтрольований процес.


Страхова компанія РОСНО відмовилася страхувати банки від неповернення споживчих кредитів. Лояльність коштувала страховикам мільйонних збитків. Рішення про згортання послуги було ухвалено після того, як з'ясувалося, що за підсумками 2005 р. страхування фінансових ризиків стало єдиною збитковою для РОСНО страховою програмою. Все велике число клієнтів звертається в ломбарди для одержання короткострокової позички з метою своєчасного погашення відсотків за споживчими кредитами. Процес буде набирати обертів.


Вперше в Росії комерційний банк оголосив тендер на продаж простроченої заборгованості. Хоум кредит енд фінанс банк, що займає на українському ринку 34-е місце за розміром активів і спеціалізується в секторі споживчого кредитування, оголосив про проведення тендеру з продажу кредитних договорів з простроченою заборгованістю. Однак, навіть такий підхід до вирішення проблеми неповернень споживчих кредитів навряд чи зможе стримати наступ загальної кризи банківської системи.


На ринку послуг вже існують компанії, які професійно займаються збором простроченої заборгованості, але для банків на сьогоднішній день співпраця з ними дуже невигідно. Колекторські агентства для збору боргів приймають тільки ті заборгованості, за якими вони вважають можливим повернути гроші. При цьому винагорода за такі послуги доходить до 90 відсотків від суми заборгованості клієнтів банку. Проблемну заборгованість колектори в роботу не беруть.


Перший заступник голови ЦБ Росії Андрій Козлов заявляв ще рік тому: Якщо споживче кредитування буде розвиватися такими ж високими темпами, як зараз, років через п'ять ми зіткнемося з відсутністю у населення фінансової можливості оплачувати відповідні борги.


Уряд Росії готує новий законопроект про персональне банкрутство. Неспроможними боржниками визнають тих, у кого є неоплачений протягом 3 місяців борг понад 10 тис. рублів. В рахунок оплати з молотка пустять все, окрім квартири.


За допомогою поняття персональне банкрутство влади планують впоратися із прийдешнім кризою неплатежів.


Як з цієї ситуації будуть виходити банки, не знає сьогодні ніхто, але факт настання кризи вже ніким не заперечується. Відсоток неповернень споживчих кредитів у деяких провідних банків, що грають на полі споживчого кредитування стрімко наближається до критичних показників. Прагнучи уникнути або віддалити настання кризи, банки різними способами (прямими та непрямими) збільшують відсотки по видаваних кредитах, реальна ставка по яких в даний час досягає 60% річних.


У сегменті видачі кредитів населенню під заставу конкурентів у ломбардів немає. Ломбарди мають незаперечну перевагу по швидкості обслуговування і гарантованої зворотності кредитних коштів від населення.


Ломбарди можуть видавати кредити без тривалих і складних процедур, тому що інформація про платоспроможність клієнта і подальший контроль над ним не потрібно, так як ціна застави дорівнює або перевищує суму кредиту. Питання, що стосуються соціального статусу клієнта, його доходів, місця роботи не з'ясовуються. У ломбардів довгострокова заборгованість клієнта не може виникнути. Якщо боржник не виплачує суму застави у визначений термін або не платить відсотки, ломбард продає предмет застави на аукціоні з метою покриття своїх витрат. У гіршому випадку клієнт ломбарду втрачає свою річ, але залишається вільний від зобов'язань перед ломбардом.


Тут хочеться згадати ще один міф про ломбарди, що створює думку про них, як про кредитні організації, які забирають у своїх клієнтів останнє, що у них є. Банки, видаючи кредит клієнту, беруть в забезпечення те, що необхідно людині для забезпечення свого життя: квартири, засоби транспорту і виробництва. У випадку виникнення ситуації неповернення кредиту, банки виселяють людей з квартир, відбирають автомашини і такий бізнес вважається престижним.


Ломбарди ж беруть у заставу ювелірні прикраси, а вони ніколи не відносились до предметів першої необхідності і не впливали на якість життя населення.


Ми не судимося з нашими клієнтами і не відбираємо у них останнє, наш бізнес не призводить до сімейних трагедій і краху усталеного способу життя. Більш того, ломбарди вирішують соціальні завдання. Вони дозволяють уникнути проблем у сім'ї та суспільстві при затримці зарплати, тимчасових фінансових труднощах і при вирішенні інших побутових завдань.


Існує ще один міф про те, що ломбарди є місцем скупки крадених речей. Це глибока помилка, засноване на незнанні специфіки ломбардного бізнесу. Всі операції в ломбарді виробляються тільки при пред'явленні документа, що посвідчує особу. Принести крадене в ломбард?? це фактично зізнатися у скоєному злочині.


Так, такі факти існують, але ломбарди тісно співпрацюють з правоохоронними органами та з федеральною службою по фінансовому моніторингу. За статистикою, кількість виробів, що вилучаються в рамках кримінальних справ, становить менше одного виробу на 300 тисяч застав.


У той же час, в суспільстві не вважається кримінальними продаж нерозмитненою побутової техніки, меблів, мобільних телефонів або контрафактної продукції.


Існує поширена думка про великі доходи і грабіжницьких відсотках в ломбардному бізнесі. А як тоді ставитися до роздрібної торгівлі, наприклад, до продажу одягу розкручених брендів, де торгова націнка досягає 1 000%. Як ставитися до мережевих продуктових супермаркетів, з торговою націнкою від 10% до 100% при оборотності товару, вимірюваної днями. Все це?? роздріб і для неї характерна висока націнка.


Банк за своєю суттю є оптовиком на кредитному ринку. Для банку типові великі обсяги і низький відсоток прибутковості по даній конкретній операції?? приблизно 2?? 4%. Банківський прибуток утворюється тому, що процентна ставка по кредиту (відношення відсотка, сплачуваного за позику, до величини ссужаемого капіталу) завжди більше процентної ставки за депозитом (відношення відсотка, що виплачується вкладнику, до суми його грошового внеску). Середні процентні ставки по кредитах і депозитах банків (середньорічні, 2005 р.)


Країна По кредитах / За депозитами


Японія 3,40 / 0,72


Великобританія 6,69 / 4,11


Канада 8,65 / 7,15


США 8,83 / 5,92


Китай 12,06 / 10,98


Ломбард ж на кредитному ринку фактично є підприємством роздробу. Однак його прибутковість не досягає рівня звичайного рітейлу. Розглянемо наступний приклад:


Припустимо, що видана позичка 100 рублів. При кредитній ставці 12 відсотків, через місяць ломбард при поверненні кредиту одержує 112 рублів. При цьому витрати самого ломбарду на витратні матеріали, зберігання, охорону, обов'язкове страхування та зарплату персоналу, складуть приблизно 8-10 рублів. Таким чином, чистий дохід від кредитування вийде 2-4 рубля. Звідси висновок?? ломбардна діяльність?? це низько дохідний бізнес, що вимагає великих витрат. Терміни окупності нового ломбарду при вдалому виборі місця, правильному маркетингу складає 3-4 роки при використанні власних коштів, а при позиковому капіталі?? 5-8 років.


Є й інші проблеми в нашій галузі. Одна з найважчих?? це доступ до кредитних ресурсів. Дуже важко отримати кредит на довгий термін. Більш того, деякі банки просто відмовляються працювати з ломбардами, вбачаючи в них своїх конкурентів. Часто банки не дають грошей ломбардам навіть на оборотні кошти. Тому інвестором, як правило, виступає середній клас.


Є проблеми і з законодавством. Одна з них пов'язана з класифікацією діяльності ломбардів. По одному класифікатору, ОКВЕД, ломбарди?? це фінансові посередники, а значить, на них не поширюються пільги системи побутового обслуговування по оренді. У той же час, згідно з іншим класифікатором, ЗКГНГ ломбарди входять до складу підприємств побутового обслуговування.


Зараз ломбарди віднесли, згідно з кодами КВЕД і прийнятим нещодавно законом Про конкуренцію, до фінансових організацій. Тепер ломбард можна визначити як небанківська кредитна установа. Але до цих пір немає однозначного розуміння, яка структура держави: Мінфін, ЦБ РФ або Мінекономрозвитку буде курувати ломбардний бізнес. В Англії ломбардами займається міністерство фінансів, в США?? федеральна резервна система. У нас же перевіряючих і контролюючих організацій хоч відбавляй.


Є й інші проблеми, пов'язані з неможливістю переуступки прав вимоги, алгоритмом проведення аукціонів і багато іншого.


Звідси хронічне недофінансування галузі, проблеми з кваліфікованими кадрами, менеджментом. На обличчя сильне зарегулювання галузі. Більше сімдесяти різного роду нормативних актів регламентують ломбардну діяльність, в той час як в США положення про ломбардної діяльності містить всього 24 сторінки. Ми змушені констатувати наявність низького обсягу зростання ломбардного бізнесу при незадоволений попит. Фактично галузь розвивається не завдяки державі, а всупереч!


Проект створення мережі ломбардів


Незважаючи на проблеми, що існують в нашій галузі, група інвесторів, спираючись на успішний 17-ти річний досвід роботи системи Об'єднаний ломбард в Санкт-Петербурзі і Ломбард Столичний в Москві, оптимістично оцінює перспективи побудови найбільшої мережі ломбардних підприємств в Росії. Цей оптимізм грунтується на:


?? наявності в нашому розпорядженні самих передових технологій в ломбардному бізнесі (використання унікального програмного забезпечення, сучасної комп'ютерної та вимірювальної техніки, та автоматичних касирів);


?? доскональному знанні і розумінні процесів, що відбуваються на ринку;


?? перевірених часом математичних моделях, що описують ринок і процеси, що відбуваються в ньому;


?? наявність підготовленого висококваліфікованого персоналу;


?? ситуації, що склалася на ринку споживчого кредитування.


Ми заявляємо, що наші технології і досвід дозволяють чесно і відкрито видавати кредити під 4-5% на місяць, тобто під 48% річних. Це дозволить підняти капіталізацію підприємств-ломбардів до 1,5 млрд. доларів при інвестиціях в 200 млн. доларів.


Настає час мережевих ломбардів, які зможуть запропонувати невисокі відсотки за кредитами за рахунок зменшення загальних накладних витрат (уніфікація технологічних процесів, зменшення фінансових витрат на утримання управлінського персоналу і т.д.). Саме в мережевих, оснащених самими передовими технологіями ломбардах, можливо побудова цивілізованого бізнесу, повністю легалізованого і підконтрольного на кожному етапі.


Подібну тенденцію можна відзначити і в зарубіжному досвіді. У США існує цілий ряд великих мережевих ломбардів, таких як First Cash Financial Services, EZ Corp. або Cash America International. Оборот цих компаній сягає $ 500 млн. щорічно, ломбардів налічуються сотнями, а акції котируються на NASDAQ.


Наш проект не є конкурентом дрібним ломбардам, так як для нас характерні:


?? уніфікація вимог до застав;


?? відсутність необхідності обліку кредитної історії;


?? швидкість обслуговування;


?? точність вимірювань і розрахунку;


?? гнучкість в управлінні;


?? повністю контрольоване рух цінностей і грошових коштів.


Наше завдання?? створення власної мережі. Ми?? за розвиток всього ринку, на якому є місце як для великих мережевих ломбардів, так і для дрібних.


Майбутнє. Автоматичний ломбард


Створення автоматичного ломбарду?? це дійсно технологічний прорив. До цих пір у світовій практиці немає нічого подібного. В даний час ведеться НДДКР, існують і успішно працюють окремі модулі. Зокрема автоматичний розрахунковий центр (до речі, представлений на виставці). У найближчі 3 роки ми зможемо вивести на ринок новий продукт?? повністю автоматичний ломбард. Обсяг інвестицій оцінюється в 3 млн доларів. Початкова собівартість автоматичного ломбарду близько 50 000 дол?? 100 000 дол


Звичайно, є певні обмеження в законодавстві, що заважають застосуванню автоматичного ломбарду. Однак, банки працюють з пластиковими картами і банкоматами, так чому це неможливо це для інших кредитних установ, таких як ломбарди. Паралельно з технічною стороною цього питання нам доведеться вирішувати і законодавчу проблему.


Тези виступу Миколи Вікторовича Боброва, Голови Ради директорів ВАТ Об'єднаний ломбард, члена Правління Міжрегіональної асоціації ломбардів, кандидата економічних наук, доцента, на прес-конференції Ломбардний ринок Росії напередодні великих змін в Сокольниках.