Статті про облаштування саду
Розширено права споживача

У зв'язку з поширенням споживчого кредитування передбачено, що при наданні кредиту громадянину має бути надана інформація про розмір кредиту, повній сумі, підлягає виплаті, і графік погашення цієї суми.


Розширено права споживача при виявленні в технічно складних товари недоліків. У такій ситуації споживач має право відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар суми або вимагати його заміни. Зазначені вимоги можуть бути пред'явлені протягом 15 днів з дня передачі споживачу такого товару. Раніше споживач мав право вимагати заміни технічно складного товару лише у випадку виявлення істотних недоліків.


Посилено відповідальність імпортера за товари неналежної якості. Повернути такі товари можна буде не тільки виробнику, але й імпортеру. Уточнені терміни усунення недоліків товару. Термін усунення недоліків товару визначається в письмовій формі угодою сторін і не може перевищувати 45 днів.


Якщо термін усунення недоліків товару не визначений у письмовій формі угодою сторін, ці недоліки мають бути усунені виробником (продавцем, уповноваженою організацією або уповноваженим індивідуальним підприємцем, імпортером) негайно, тобто у мінімальний термін, об'єктивно необхідний для їх усунення з урахуванням звичайно застосовуваного способу.


Важливе значення для споживача має встановлення відповідальності продавця за порушення терміну передачі споживачеві попередньо оплаченого товару. Споживач в такій ситуації має право вимагати повернення суми попередньої оплати, а також відшкодування збитків, завданих йому зазначеним порушенням. Крім того, за кожен день прострочення продавець зобов'язаний сплатити неустойку в розмірі 0,5% від суми попередньої оплати товару. Також більш чітко регулюється порядок продажу товарів за зразками і дистанційний спосіб продажу товарів.


У зв'язку з поширенням на споживчому ринку продуктів харчування, що містять генно-модіцірованние організми, встановлено обов'язок виробників вказувати на продуктах харчування інформацію про наявність компонентів, отриманих із застосуванням генно-інженерно-модифікованих організмів, у разі якщо зміст цих організмів в такому компоненті складає більше 0 , 9%.


Федеральний закон набирає чинності після закінчення 45 днів після дня його офіційного опублікування.