Статті про облаштування саду
На навчання

У зв'язку з цим, банки розробили спеціалізовані кредити для осіб, які отримують освіту. Збірна назва кредитів, що надаються на цілі освіту?? Освітній кредит.


Отже, освітній кредит?? це різновид споживчого кредиту, що надається в цілях отримання позичальником якісної освіти в різних сферах.


Хто може отримати кредит


Громадянин Російської Федерації?? у віці від 14 років, плануючий надходження до освітньої установи на комерційній (платною) основі або є студентом освітньої установи (учень).


Кредитний договір укладається з Позичальником або Созаємщикамі.
Позичальником може бути вчиться у віці від 18 років.
Созаємщикамі можуть бути: вчиться у віці від 14 років і його представники (батьки і ін особи беруть участь у наданні допомоги йому в здобутті освіти).
Обов'язковою умовою є погашення кредиту до виконання позичальникові (созаемщиков) 75 років.


Цілі, на які можна отримати кредит


На оплату навчання на денному, вечірньому та заочному відділеннях Освітньої установи (технікум (училище), коледж, університет, академія, інститут).


Де можна отримати кредит


За місцем постійного проживання (реєстрації) учня.


Термін кредитування


До 11 років залежно від нижченаведеного:


1. За бажанням Позичальника / Созаемщиков на період навчання до закінчення Вчиться Освітньої установи Банком може бути надана відстрочка погашення основного боргу за кредитом, відстрочення по сплаті відсотків не надається;


2. Термін для повернення основного боргу за кредитом встановлюється до 5 років.


При тимчасовій реєстрації кредити надаються на термін дії реєстрації.


Валюта кредитування


Кредити надаються в рублях.


Процентна ставка


17% річних.


Сума кредиту


Максимальний розмір кредиту для кожного Позичальника (Созаемщиков визначається на підставі оцінки його (їх) платоспроможності, наданого забезпечення повернення кредиту і вартості навчання відповідно до Договору про підготовку фахівця (за весь період навчання або за період до закінчення що Вчиться Освітньої установи), і не повинен перевищувати:


1. Вартість навчання в установі середньої професійної освіти;


2. 90% вартості навчання в установі вищої професійної освіти. Частину вартості навчання (не менше 10%) Позичальник (Созаємщики) оплачують за рахунок власних коштів.


Банк вправі приймати в розрахунок платоспроможності Позичальника (Созаемщиков) додатково до доходу за основним місцем роботи один з наступних видів доходів:


1. Доходи, отримані їм по іншому місцю роботи, доходи, отримані від занять приватною практикою, або інші джерела доходів, дозволені законодавством;


2. Суму пенсії, достроково призначену через старість або за вислугу років і отримувану Позичальником (Созаємщикамі), які не досягли (і) пенсійного віку, встановленого законодавством (55 років-для жінок, 60 років?? Для чоловіків), на період до досягнення ним пенсійного віку .


У разі звернення в Банк Учня до здачі їм вступних іспитів, за його заявою може бути розрахований можливий розмір кредиту виходячи з його платоспроможності або платоспроможності Созаемщиков за умови, що максимальний розмір кредиту буде визначений після надання Учням в Банк Договору про підготовку фахівця.


Видача кредиту


Одноразово або частинами відповідно до Договору про підготовку фахівця, укладеним Учням з освітньою установою. У безготівковому порядку.


Умови видачі


За обслуговування позикового рахунку Позичальник (Созаємщики) сплачує (ють) Банку одноразовий платіж відповідно до встановлених Банком тарифів на послуги, що надаються фізичним особам.


Погашення кредиту та відсотків


Погашення основного боргу проводиться щомісячно не пізніше 10-го числа місяця, наступного за платіжним. Сплата відсотків здійснюється одночасно з погашенням основного боргу за кредитом. При наданні пільги по терміну погашення основного боргу за кредитом сплата відсотків проводиться щомісячно не пізніше 10-го числа місяця, наступного за платіжним.


Забезпечення повернення кредиту є обов'язковою умовою


Банк використовує різні форми забезпечення повернення кредиту. Вид забезпечення визначається в кожному випадку індивідуально за погодженням сторін.


В якості забезпечення зобов'язань за освітнім кредитом, банк може прийняти поручительства громадян і юридичних осіб, застава нерухомості, транспортних засобів, заставу цінних паперів і т.п.


Додаткові умови


У разі надання Учневі освітньою установою академічної відпустки, а також у разі його призову на військову службу Банк може надати відстрочку погашення основного боргу за кредитом на термін: не більше одного року?? у разі оформлення академічної відпустки, на термін військової служби?? у разі призову на військову службу. При цьому загальний термін кредитування може бути збільшений на термін наданої відстрочки.
У період навчання Учень представляє в Банк (кожен семестр, рік) відповідні документи Освітньої установи, що підтверджують проходження Учням чергового періоду навчання.


Після закінчення процесу навчання Учень представляє в Банк диплом (або інший документ, що свідчить про закінчення Освітньої установи), а також у разі працевлаштування Учня?? довідку з місця роботи про працевлаштування або завірену копію трудової книжки; а після закінчення 6 місяців після працевлаштування?? довідку з місця роботи про доходи і розмір вироблюваних утримань.


Термін розгляду питання про надання кредиту


Не більше 18 робочих днів з дати надання Позичальником (Созаємщикамі) повного пакету документів. Для отримання кредиту позичальник представляє в банк стандартний пакет документів і Договір про підготовку фахівця, ув'язнений з освітньою установою.