Статті про облаштування саду
До 2010 року росіяни будуть витрачати на погашення споживчих кредитів 13 своїх доходів

Автори прогнозу вважають, що в умовах суттєвого зростання доходів населення відбуватимуться зміни в структурі доходів і витрат громадян. Дещо зросте частка фонду заробітної плати?? з 36,8% у 2006 році до 37,1% в 2010 році. Також збільшиться частка соціальних трансфертів (відповідно з 13,9% до 14,5%), що пов'язано з активною соціальною політикою держави.


Одночасно в структурі грошових доходів населення значно скоротиться частка доходів від власності та підприємницької діяльності (з 49,3% у 2006 році до 48,4% у 2010 році).


У структурі витрат громадян дещо знизиться частка витрат на купівлю товарів з 54,5% у 2006 році до 52,3% в 2010 році. Частка витрат на оплату послуг навпаки зросте до 18,6% у 2010 році (16,9% у 2006 році), що обумовлено як зміщенням споживання на користь послуг в міру зростання доходів населення, так і випереджаючим зростанням цін на послуги порівняно з ростом споживчих цін в цілому.


Внаслідок значного розширення споживчого кредитування зростає частка обов'язкових платежів і внесків в структурі витрат населення?? з 10,5% у 2006 до 12,9% в 2010 році.


При цьому прискорене зростання зобов'язань громадян по виплаті відсотків за споживчими кредитами уповільнює зростання заощаджень, частка яких до 2010 року знизиться до 16,2% у порівнянні з 18,1% в 2006 році.


У середньостроковій перспективі продовжиться тенденція випередження зростання заробітної плати порівняно з ростом економіки в цілому. За період 2007-2010 роки фонд заробітної плати у порівнянні з 2006 роком зросте в 1,9 рази, в той час як номінальний обсяг ВВП?? в 1,7 рази.


Розмір середньомісячної заробітної плати за 2007-2010 роки в номінальному виразі зросте в 1,94 рази, з 10 728 рублів в 2006 році до 20815 рублів в 2010 році, а в реальному вираженні?? відповідно в 1,47 рази.


У 2007-2010 роках передбачаються досить високі темпи зростання середнього розміру трудової пенсії, що забезпечить збільшення її розміру по відношенню до прожиткового мінімуму пенсіонера. При цьому розмір соціальної пенсії до кінця 2009 року досягне розміру прожиткового мінімуму пенсіонера і буде підтримуватися в наступні роки на зазначеному рівні. Середній розмір соціальної пенсії по відношенню до прожиткового мінімуму пенсіонера складе в 2007 році?? 79,6%, у 2008 році?? 89,3%, у 2009 році?? 103,5%, в 2010 році?? 101,3%.


У 2009 році передбачена індексація базової частини трудової пенсії з 1 квітня на 6,8% і з 1 жовтня на 18,2%, в 2010 році?? з 1 квітня на 6,5%. У результаті середній розмір трудової пенсії (середньорічний) до 2010 року в порівнянні з 2006 роком зросте в 1,84 рази. У реальному вираженні зростання трудової пенсії за 2007-2010 роки складе 39,7%, однак скоротити розрив між середньою заробітною платою і трудової пенсією не вдасться.


Очікується зростання величини прожиткового мінімуму, величина прожиткового мінімуму зросла в 2006 році на 13,1%, в 2007 році її зростання може скласти 9,4%, в 2008 році?? 9,3%, у 2009 році?? 8,7%, у 2010 році?? 8,5%.


Відносно високі темпи зростання грошових доходів громадян у перспективному періоді дозволять зберегти динаміку подальшого зменшення чисельності і частки бідного населення. У 2010 році за другим варіантом зазначена чисельність складе 15 млн. чоловік або 10,7% від загальної чисельності населення проти 16% в 2006 році.


Чисельність малозабезпеченого сільського населення скоротиться з 8,3 млн. чоловік в 2006 році до 6,2 млн. чоловік в 2010 році або на 25,3%. Одночасно, з урахуванням реалізації пріоритетного національного проекту з підтримки материнства і дитинства, майже в два рази скоротиться рівень бідності в багатодітних сім'ях.


За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку РФ