Статті про облаштування саду
Олексій Симановський Ситуація в сфері споживчого кредитування буде поліпшуватися

Інтерв'ю директора департаменту банківського регулювання і нагляду Банку Росії Олексія Симановского.


Олексій Юрійович, банкіри закликають Банк Росії більше приділяти увагу консолідованого нагляду, а не перевіркам банків на місцях. Це питання навіть обговорювалося на засіданні Держради. Як Ви до цього ставитеся? Які кроки для цього необхідно зробити?


У частині консолідованого нагляду заклики банкірів не тільки почуті, але і реалізуються у відповідності зі Стратегією розвитку банківського сектора. Робота ведеться по трьох основних напрямках: вдосконалення регулювання, розвиток практики консолідованого нагляду і розвиток контактів з органами нагляду на українському фінансовому ринку і на закордонних ринках банківських послуг. За першим напрямком підготовлений законопроект, що передбачає з урахуванням міжнародного досвіду уточнення низки суттєвих положень консолідованого нагляду. Зараз він проходить процедуру узгодження із зацікавленими відомствами.


Крім цього за результатами проекту ЄС / ТАСІС Банківський нагляд та звітність підготовлений до обговорення з банківською спільнотою пакет форм пруденциальной звітності, які покликані замінити існуючі та частиною морально застарілі форми. Нова звітність, в тому числі, дозволить одержувати більш якісну інформацію про банківських групах.


Якщо говорити про практику нагляду, то можна констатувати розширення сфери застосування оцінок фінансової стійкості головних банків в банківських групах з урахуванням ризиків, прийнятих іншими учасниками груп. У деяких випадках оцінка ситуації вимагає спільних зусиль з органами банківського нагляду зарубіжних країн. Нарешті, що стосується третього напряму. Банк Росії продовжує роботу з розвитку відносин з органами фінансового та банківського нагляду в Росії і за кордоном, в тому числі, по лінії укладення угод про взаємодію із зазначеними органами. Поступово географія таких угод розширюється. Втім, ми взаємодіємо і без угод. Головне, щоб справа рухалася.


Ви згодні з ідеєю банкірів?


Тепер що стосується міститься в питанні альтернативи: консолідований нагляд або перевірки. Тут, мабуть, якесь непорозуміння. Консолідований нагляд припускає проведення перевірок не тільки окремо взятих банків, але і банківських груп. Консолідований нагляд не передбачає відмови від нагляду за банками на індивідуальній основі. Група?? групою, але важливо здоров'я кожного учасника, так як він сам відповідає за своїми зобов'язаннями своїм майном. Як мовиться, на групу сподівайся? Нарешті, нагляд на консолідованій основі включає такий елемент як транскордонний нагляд. А це означає, що в міру експансії російських банків за межі території Росії та приходу зарубіжних банків в Росію органи нагляду зарубіжних країн будуть проявляти все більш пильну увагу до російських банків. Так що розвиток консолідованого нагляду саме по собі скорочення перевірок ніяк не дає. І банки, які йдуть на формування банківських груп, наскільки я розумію, до цього готові.


Можливо, банкіри, на яких Ви посилаєтеся, в даному випадку під консолідованим наглядом мали на увазі нагляд за банком з філіями, і мова йде про те, щоб знизити наглядову навантаження на філії російських банків? Якщо так, то тут заперечень немає. Нагляд повинен здійснюватися в цілому за банком, при цьому спеціальну увагу його філіям, іншим територіальним підрозділам можна і потрібно приділяти в основному тоді, коли вони приймають на банк значущі ризики. Причому, в центрі уваги повинні бути не тільки і не стільки самі ці ризики, а те, наскільки добре у банку працюють системи управління і внутрішнього контролю стосовно до діяльності його територіальних підрозділів. Зараз ведеться робота над новою версією інструкції, яка визначає порядок нагляду за банками, що мають філії, і ідеологія більш збалансованого підходу до здійснення нагляду за такими банками отримає в ній своє відображення.


Наскільки сильний вплив надають на ситуацію в банківському секторі банки зі 100-проц іноземною участю. Як воно може змінитися в найближчі роки?


У матеріальному плані банки, контрольовані іноземним капіталом (і тим більше банки зі 100-відсотковою іноземною участю) поки чинять на ситуацію в українському банківському секторі вельми помірний вплив. Це випливає з питомої ваги цих банків на основних сегментах ринку банківських послуг. Але є інший аспект, пов'язаний з динамікою розвитку цих банків і з очікуваннями ринку. Дійсно, за останні два роки закордонний капітал проявляє на українському ринку банківських послуг підвищену активність як в інституціональному (збільшення числа банків і їх територіальних підрозділів), так і в комерційному плані (розширення бізнесу). В результаті темпи зростання, які демонструє даний сегмент російського банківського співтовариства, по ряду напрямків суттєво випереджають середні по банківській системі. Судячи з усього, ця тенденція в найближчі роки продовжиться. У свою чергу, банки з російським капіталом активно шукають шляхи капіталізації та підвищення конкурентоспроможності. Все це з'явиться чинником розвитку ринку банківських послуг і фактором розвитку конкурентної боротьби на цьому ринку?? в інтересах економіки і населення.


ММВА нещодавно повідомила про те, що направила звернення до Банк Росії з пропозиціями про зміну алгоритму розрахунку нормативу поточної ліквідності / Н3 /: включити в розрахунок ліквідних активів враховані векселі, що відносяться до I категорії якості і II категорії якості, з терміном виконання протягом найближчих 30 днів; включити в розрахунок ліквідних активів акції та боргові зобов'язання, що мають ринкове котирування. Як Ви ставитеся до цієї ідеї? Наскільки це відповідає потребам ринку?


Звернення банківського співтовариства щодо уточнення порядку розрахунку обов'язкових нормативів?? явище цілком ординарне. Всі подібні звернення уважно розглядаються. За практиці частина пропозицій визнається обгрунтованою і реалізується. А інша частина визнається необгрунтованою. Треба відзначити, що робота з уточнення розрахунку обов'язкових нормативів постійно ведеться і в Банку Росії. Це обумовлено тим, що на ринку і навколо нього постійно відбуваються якісь зміни: з'являються нові продукти, нові технології, нові закони, вдосконалюються правила, наприклад, правила бухгалтерського обліку. Все це виступає об'єктивною основою для уточнень порядку розрахунку обов'язкових нормативів. А що стосується конкретних пропозицій, то я б волів їх не коментувати. Є певна процедура їх розгляду?? і вона не припускає публічні оцінки.


Нещодавно на прес-концеренції, присвяченій діяльності бюро кредитних історій (БКІ), їх представники повідомили, що за їх даними, кредити, прострочені більш ніж на 30 днів, складають 12 проц в кількісному вираженні від усіх кредитів, дані по яких надходять в БКІ, а кредити з простроченням понад 90 днів становлять 9% у кількісному вираженні. При цьому, оскільки прострочення більше йде по невеликим кредитам, частка пророченних кредитів за обсягом (тобто в рублях) не перевищує 2,5-3%, що підтверджується статистикою Банку Росії. Як на Ваш погляд ця ситуація може змінитися в найближчі кілька років? Яка тенденція?


Ситуація на сьогоднішній день така, що питома вага простроченої заборгованості по споживчих позиках має певну тенденцію до зростання. Що стосується перспективи, то її буде визначати сукупність факторів, провідним серед яких, як це не банально звучить, є загальне економічне становище країни. Істотними є також ряд інших факторів. Таких, наприклад, як рівень конкуренції на даному сегменті ринку (він буде рости), якість управління в банках, у тому числі якість управління ризиками при споживчому кредитуванні, сподіваюся, тут також буде домінувати позитивна тенденція, ступінь достовірності інформації про якість банківських активів (хотілося б розраховувати на прогрес і в цій області), політика у сфері банківського нагляду. Завдання останнього полягає в числі іншого в тому, щоб, наскільки це можливо, сприяти закріпленню позитиву і придушенню негативу по лінії всіх інших факторів. Ідеальною з точки зору нагляду була б ситуація, коли при помірній маржі, адекватно відображає рівень ризику по споживчому кредитуванню, і при належним чином створених резервах на можливі втрати по позиках і по портфелях позичок, банки отримували б заслужену і гідний прибуток, а позичальники повсюдно висловлювали б задоволення з приводу якісно поставленої банками роботи в сегменті роздрібного кредитування.


Мріяти, як то кажуть, не шкідливо. Особливо напередодні Нового року. Втім, я дійсно вважаю, що ситуація повинна поліпшуватися, і не тільки в сенсі якості обслуговування кредиту, а в плані якості вирішення всього комплексу питань, наявних у цій сфері. Певну роль у цьому мають відігравати вимоги Банку Росії, в тому числі про розкриття банками ефективної процентної ставки та про вимоги щодо створення резервів на можливі втрати. Свою місію має виконати і ретельно розробляється Закон Про споживче кредитування, необхідність якого, треба думати, вже не буде предметом академічних суперечок.


Банк Росії розробив рекомендації по проведенню кредитними організаціями самооцінки управління правовим ризиком і ризиком втрати ділової репутації. Після того, як цей документ вийде, наскільки корисний, на Ваш погляд, він буде банкам і затребуваний ними? Яких результатів Ви чекаєте після того, як банки почнуть йому слідувати?


Ну, питання про те, наскільки рекомендації Банку Росії будуть затребувані банками, краще буде задати банкам. Я виходжу з того, що даний документ може бути корисний банкам, і що він може сприяти відомому підвищенню якості управління тими ризиками, про які в ньому йдеться. Втім, було б дивно, якби я думав інакше. А ось що стосується дійсного стану справ, то ми зацікавлені знати думку професійного співтовариства?? і завжди готові до цієї думки прислухатися.


Влітку Банк Росії представив проект акту Про оцінку економічного становища кредитних організацій, де, зокрема пропонується рекласифікувати банки по ряду ознак, розділивши на 5 груп. Яка була реакція банкірів на ці пропозиції? Що Ви готові змінити в документі після спілкування з банкірами? Коли можна очікувати виходу документа? Коли ЦБ вперше проведе класифікацію банків у відповідності з цим документом і яких результатів можна очікувати?


Реакція банкірів знову ж була зацікавленою. Банкіри взагалі зацікавлено ставляться до всього, що зачіпає сферу їх інтересів. Втім, в цій якості вони не самотні. За результатами обговорень ми припускаємо внести деякі уточнення в початковий проект, наблизивши його по деяких параметрах до Вказівкою № 1379-У. Вважаю, що ми обговоримо уточнений проект з банківським співтовариством, але зі скороченим бюджетом часу. Коли пройде перша класифікація, не знаю. Знаю, що банкам буде надано достатній час на адаптацію до нових підходів. Хоча, за великим рахунком новими їх можна назвати лише з великою натяжкою. Адже в основі лежать підходи, вже три роки використовувані для оцінки банків в цілях системи страхування вкладів. Тим не менше, немає необхідності поспішати.


Що стосується результатів цієї першої класифікації, то точно знаю, що вони не будуть мати не тільки революційного, але і скільки-небудь істотного значення. Адже завдання, що має бути вирішена цим документом, полягає не в тому, щоб розворушити банківське співтовариство, а в тому, щоб привести підходи, використовувані для цілей нагляду у відповідність з більш просунутими підходами, використовуваними для цілей системи страхування вкладів. При цьому хотілося б просунутися по лінії ризик-орієнтованого нагляду, включаючи оцінку якості управління та внутрішнього контролю в банках. Але просування в даному випадку не є самоціллю. Так що все буде цілком буденно.


Останнім часом кілька разів говорилося про те, що ЦБР розглядає можливість виділення нагляду за великими банками в окремий підрозділ (департамент). Чи знайомі Ви з цими планами? Чи є механізм? Чи доречно взагалі зараз говорити про можливі зміни в наглядовій блоці?


Я з такими планами не знайомий. А що стосується думок?? так яких тільки думок немає.