Статті про облаштування саду
Ліцензія на вантажоперевезення


Чинним законодавством передбачено ліцензування окремих видів транспортних послуг. Ліцензія на вантажоперевезення являє собою документ, що дає право займатися певним різновидом діяльності в даній сфері. Органом, який видає такий дозвіл компаніям-перевізникам, є Міністерство транспорту та зв'язку (в особі транспортних інспекцій).


Основні напрямки діяльності транспортних організацій (підлягають ліцензуванню): 1. Надання послуг з перевезення пасажирів за допомогою легкового автомобільного транспорту дозвіл необхідно в тому випадку, якщо метою даного виду діяльності є отримання доходу.

 2. Здійснення вантажоперевезень автомобільним транспортом у разі, якщо його вантажопідйомність становить понад 3500 кг виняток становлять ситуації, коли переміщення товару є необхідною для виконання суб'єктом господарювання своїх виробничих завдань.

 3. Надання послуг з перевезення пасажирів за допомогою автомобільного транспорту, який призначений більш ніж для восьми чоловік тут також винятком виступає необхідність забезпечення виробничої діяльності підприємства, або індивідуального підприємця.


Для такого виду діяльності, як вантажоперевезення, ліцензія є в перерахованих ситуаціях необхідної. Для того щоб оформити це дозвіл, в орган, що ліцензує потрібно надати пакет документів, що підтверджують здатність фірми здійснювати транспортні послуги.


Перелік необхідних документів на оформлення ліцензії: 1. Завірені нотаріусом копії правовстановлюючих документів, реєстраційне свідоцтво на транспорт.

 2. Банківські реквізити особи, на яку даний дозвіл оформляється.

 3. Копії наявних документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційного рівня працівників і своєчасність проходження атестації осіб, які несуть відповідальність за забезпечення безпеки руху.

 4. Дані про наявність паркувальних місць, або угоду зі стоянкою.

 5. Документ, який підтверджує факт оплати держмита, подається в оригіналі.


Крім цього, одночасно з подачею перерахованих документів, у транспортній інспекції заповнюється форма заяви для отримання ліцензії. Для розгляду пакета документів на законодавчому рівні обумовлений місячний термін, по закінченню якого видається ліцензія, або письмову мотивовану відмову з обов'язковим зазначенням причин (на практиці процедура розгляду займає не більше двох тижнів). В середньому, такий дозвіл видається на трирічний термін, але на вимогу заявника цей строк може бути зменшений.


На вантажоперевезення ліцензія також вимагається, в тому випадку, якщо вони носять міжнародний характер. У цій ситуації перелік надаваних документів є розширеним. Крім основного списку, необхідно надати документ, що свідчить про проходження відповідного навчання з міжнародних перевезень автотранспортом, досвід роботи.


Позитивні моменти: 1. Лицензирующий орган не може вимагати при подачі заяви документів, які не передбачені нормами законодавства.

 2. Також законодавством закріплено перелік транспортних послуг, для надання яких потрібно отримати ліцензію.

 3. За допомогою в оформленні дозволу можна звернутися в спеціалізовані організації, що значною мірою скоротить терміни його отримання.


Негативні моменти: 1. У деяких випадках транспортна інспекція може відмовити у видачі ліцензії (наприклад, коли немає того чи іншого документа).

 2. Ціна за оформлення ліцензії через спеціалізовані фірми досить значна.