Статті про облаштування саду
Договір страхування вантажу в тому числі міжнародні перевезення


Страхування вантажу виступає важливим моментом процедури транспортування товарів. І якщо замовник транспортних послуг зацікавлений у цілості свого майна, яке підлягає перевезенню, то він повинен звернути увагу на наявність такого документа, як договір страхування вантажу. Укладення даної угоди гарантує відшкодування вартості товарів у разі їх пошкодження або втрати (знищення).


Види угод страхування вантажу за термінами дії: 1. На конкретне перевезення товарів дію такої угоди обмежена, як правило, конкретної процедурою транспортування (іноді також у термін включають час зберігання товару).

 2. На певний період часу така угода укладається на умовах дії генерального поліса. Цей варіант має місце в тому випадку, коли транспортні послуги здійснюються на постійній основі. Даний вид договору є більш зручним, оскільки дозволяє страхувати майно (яке є однорідним) систематично.


Страхування товарів може здійснюватися їх відправником, або одержувачем. А в деяких випадках обов'язковою умовою надання послуги з транспортування є страхування вантажу перевізником. Серйозні фірми-вантажоперевізники воліють брати на себе укладення такого договору.


Окремим моментом тут виступає страхування міжнародних вантажних перевезень. Важливість цієї процедури пояснюється, в першу чергу, тим, що такого роду переміщення тісно пов'язані з митним оформленням товарів і проходженням їх через кордон деколи декількох держав. І, звичайно, в цьому випадку, чим більша відстань необхідно подолати вантажу, тим вище ризики його втрати чи пошкодження. А іноді виникає необхідність переміщення товарів з однієї країни в іншу за допомогою декількох видів транспорту, що тягне за собою збільшення кількості процедур, як вантаження, так і розвантаження, а це, в свою чергу, породжує додаткові ризики. У такому випадку страхування міжнародних перевезень є невід'ємною складовою транспортних правовідносин.


Основні умови угоди про страхування товарів


Договір страхування вантажу в обов'язковому порядку включає наступні моменти:Страхування міжнародних перевезень 1. Об'єкт страхування. В якості об'єкта тут виступають майнові інтереси вигодонабувача.

 2. Умови страхування включають перелік страхових випадків, а також страхових ризиків. Оптимальним варіантом виступає страхування від усіх ризиків.

 3. Страхова сума в більшості випадків визначається стовідсотковою вартістю товару. Ця цифра може бути змінена в період дії угоди за домовленістю сторін.

 4. Термін дії є важливою умовою. Може обмежуватися часовим періодом, протягом якого здійснюється транспортування вантажу, а може включати в себе страхування переміщення товарів одного виду в рамках різних договорів перевезення.

 5. Взаємовідносини сторін договору в момент настання страхового випадку. У даному розділі обумовлюються права та обов'язки страховика та страхувальника в конкретній ситуації, а також наслідки невиконання взятих на себе зобов'язань.

 6. Перелік підстав, за якими страховик зазвичай відмовляє у сплаті страхового відшкодування.


Позитивні моменти: • Договір страхування в разі пошкодження або повної втрати перевезених товарів дозволяє їх власникові отримати відповідне відшкодування.

 • За допомогою даної угоди можна убезпечити себе від усіх існуючих ризиків у відношенні вантажів, що транспортуються.


Негативні моменти: • При укладанні договору страхування необхідно звертати увагу на його основні умови (в тому числі, на те, як виплачуються суми страхового відшкодування), оскільки деякі страхові фірми таким чином прописують умови договору, що на практиці дуже важко стягнути виплати навіть у судовому порядку.