Статті про облаштування саду
Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом


Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом укладається між компанією-вантажоперевізником і клієнтом являє собою основний документ гарантує виконання сторонами своїх основних зобов'язань за транспортним правовідносинам в кожному конкретному випадку.


Головні складові договору


У даній угоді в обов'язковому порядку повинні бути передбачені основні умови, а також всілякі додаткові моменти, які за взаємною згодою можуть встановлюватися сторонамі.В такий договір включають наступні умови:  1. Предмет угоди. Предметом є безпосередньо транспортування товарів. Найчастіше вказують, який товар перевізник повинен вжити для переміщення і за якою адресою (відповідно, клієнт повинен передати зазначений товар на обговорених умовах).

  2. Термін. Виступає одним з найбільш важливих істотних умов, передбачає, за який період часу сторони за угодою зможуть виконати покладені на них зобов'язання. Також можуть обумовлюватися такі нюанси, як терміни доставки вантажів в певний пункт призначення, а також моменти оплати за надану послугу.

  3. Ціна угоди являє собою вартість, яку клієнт зобов'язується оплатити вантажоперевізнику за транспортування товару, тут вказуються способи розрахунку за транспортні послуги.

  4. Відповідальність сторін. У даному розділі угоди обумовлюються санкції за невиконання обов'язків за даним договором (такі санкції, як правило, передбачені нормами чинного законодавства).

  5. Інші умови деталізують порядок виконання угоди, внесення до нього доповнень, змін, дострокового розірвання і пролонгації.


Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом у деяких випадках може включати в себе форс-мажорні обставини, які є поважною причиною для невиконання зобов'язань за договором. Такого роду обставини повинні підтверджуватися відповідним документом.


Значення договорів автоперевезення вантажів


В цілому, укладання угоди на транспортування автотранспортом різних вантажів має важливе значення як для клієнта, який користується такими послугами, так і для транспортної фірми.


В першу чергу, договір в якійсь мірі забезпечує реалізацію прав сторін транспортних правовідносин. Якщо ж умови угоди з якихось причин не виконуються, то у сторони, чиї інтереси порушені, є право на звернення до суду.


Щоб уникнути спірних ситуацій в такому договорі необхідно найбільш детально вказати всі нюанси взаємин: наприклад, коли клієнт доручає вантажоперевізнику транспортування особливо цінного унікального товару, то він може внести в угоду додаткові заходи відповідальності за його ушкодження, або невчасну доставку.


Та й великі клієнти воліють працювати на умовах договору, в розробці якого вони зазвичай приймають дуже активну участь. Пояснюється це тим, що замовники транспортних послуг в своїй більшості намагаються передбачити можливі нюанси в разі будь-яких порушень з боку перевізників вантажів, з тією метою, щоб убезпечити, перш за все, себе.


Позитивні моменти:  1. Договір на автоперевезення різних вантажів виступає гарантією виконання сторонами зобов'язань за цією угодою.

  2. В угоді можна передбачити додаткові питання, не передбачені в чинному законодавстві, але які можна встановити за домовленістю.


Негативні моменти:  1. Одна із сторін при розробці договору може вносити до нього найбільш вигідні для себе умови, що може мати негативні наслідки для її контрагента.

  2. Якщо при укладенні угоди не передбачені важливі для сторін моменти, то при виникненні конфліктів, в будь-якому випадку (при неможливості вирішення конфлікту) доведеться звертатися до суду для врегулювання спору.