Статті про облаштування саду
Договір на послуги спецтехніки


За своєю суттю, договір на послуги спецтехніки вельми близький до договору оренди спецтехніки з екіпажем. Багато транспортні організації намагаються ототожнювати ці угоди, але цього робити не можна, оскільки тут можна виділити деякі суттєві відмінності.


Основні відмінності угоди на послуги спецтехніки від угоди по оренді спецтранспорту з екіпажем  1. У першому випадку предметом договору виступає послуга, що надається з використанням спеціалізованої техніки, а в другому цей транспорт віддається в користування. Це означає, що в першій ситуації потрібно очікувати від виконавця надання визначеного в договорі обсягу послуг, а в другій орендар використовує спецавтомобілі на свій розсуд (перелік робіт, вироблених із використанням взятого в оренду транспорту, може бути вельми різноманітним).

  2. Розрахунок оплати за цими договорами також відрізняється. Якщо має місце угода на надання послуг із застосуванням спеціалізованого транспорту, то розрахунок проводиться за певний обсяг послуг, а в разі, коли має місце оренда, то орендар сплачує щомісяця певну суму і може використовувати техніку хоч цілодобово. При цьому, обсяг виконуваних робіт не встановлюються, не контролюється, і розмір орендної плати від нього не залежить.

  3. Договір на послуги спецтехніки передбачає наявність двох сторін замовника і виконавця, а в угоді про оренду це орендар та орендодавець.

  4. Зазвичай в рамках договору на послуги відповідальність за пошкодження спецтехніки покладається на її власника, а у разі оренди на орендаря, у якого транспорт знаходиться у тимчасовому користуванні.


У будь-якому випадку потрібно виходити з того, яка мета переслідується, а потім вже вирішувати, укладення якого договору буде більш економічно вигідним.


Головні умови угоди на надання послуг із застосуванням спеціалізованого транспорту


Невід'ємними умовами договору на послуги з використанням спеціалізованого транспорту є:  1. Предмет надання визначеної в угоді послуги або переліку послуг спеціалізованої техніки.

  2. Термін може укладатися на певний період часу (послугу виконавець надає або систематично, або на першу вимогу), або для разового надання послуги.

  3. Ціна вказується в розрахунку на кожний вид послуг.


Зазначені умови є істотними, і перед укладенням угоди на надання послуг спецтехніки виконавець і замовник повинні в обов'язковому порядку ці умови узгодити. Звичайно, важливим моментом виступає розподіл прав і обов'язків сторін, які необхідно передбачити в рамках договору. Не можна ігнорувати і міри відповідальності і прописувати їх якомога детальніше.