Статті про облаштування саду
Договір оренди автокрана


Такий вид техніки, як автокран, широко використовується в будівництві, для виконання монтажних і вантажно-розвантажувальних робіт. Але найчастіше у зв'язку зі значною вартістю автокранів у багатьох фірм просто немає можливості придбати одиницю цієї техніки у власність, тому вони воліють брати їх в оренду. Такий варіант є і найбільш економічно вигідним для підприємств, яким спеціалізована техніка потрібна епізодично, час від часу.


Головним елементом оформлення правовідносин у цьому випадку виступає договір оренди автокрана. Однією стороною по даній угоді є власник спеціалізованої техніки, а інший організація, яка має потребу в такій техніці (або послуги здійснюються з її допомогою).


Види угод з оренди автокранів


У залежності від часу дії такої угоди, воно може бути:  1. Разовим якщо техніка орендується для певної мети, наприклад, для виконання яких-небудь разових робіт.

  2. Укладеним на визначений період у цьому випадку термін встановлюється за погодженням сторін.


Залежно від спектра надаваних послуг, цей договір може бути:  1. Без екіпажу. Суть такої угоди полягає безпосередньо в передачі автокрана його власником користувачу за певну плату на зазначений термін. У цьому випадку спеціалізованою технікою управляє особа, яка перебуває в штаті фірми, виступаючої орендарем.

  2. З екіпажем. Цей договір має абсолютно іншу юридичну природу, і, по суті, є угодою на виконання послуг. При цьому, члени екіпажу в обов'язковому порядку є працівниками організації-орендодавця. У зв'язку з цим досить часто договір оренди автокрана замінюють угодою на надання транспортних послуг.


Основні умови договору оренди автокрана  1. Предмет угоди це може бути надання на обговорених умовах спецтехніки в користування, або ж надання транспортних послуг (у разі, коли оренда надається з екіпажем).

  2. Обов'язки та права сторін. Тут необхідно детально прописати, що конкретно може зажадати в ході виконання договору орендар від орендодавця і, відповідно, навпаки.

  3. Вартість, або ціна може встановлюватися як щомісяця, так і за виконання певного переліку послуг. Окремим моментом іноді прописується порядок і форма розрахунків.

  4. Строк, протягом якого діє угода.

  5. Відповідальність сторін. Санкції встановлюються відповідно до норм законодавства у сфері орендних відносин, які стосуються рухомого майна. У деяких ситуаціях вказують перелік обставин непереборної сили, в разі виникнення яких сторона, що не виконала зобов'язання за договором, звільняється від відповідальності.