Статті про облаштування саду
Бізнес-план з оренди спецтехніки


Відкриттю будь-якого підприємства, в якій сфері діяльності воно б не працювало, які послуги ні робило, в обов'язковому порядку передує складання бізнес-плану. У цьому документі на майбутнє прораховуються всі можливості фірми, слабкі та сильні сторони, прогнозовані ризики, перспективи розвитку даної галузі в конкретному регіоні.


Бізнес-план з оренди спецтехніки, в першу чергу, потрібен для того, щоб визначитися з наступними моментами:  1. Наскільки вигідно займатися даним видом діяльності тут має значення той момент, коли підприємство зможе почати отримувати прибуток (і чи зможе взагалі).

  2. Яка матеріальна база є в наявності дуже часто статутний фонд формується шляхом передачі для використання певної кількості одиниць спеціалізованої автотехніки.

  3. Цілі розробленого бізнес-плану і шляхи їх здійснення в даній частині, як правило, вказують не лише економічну вигоду, але й позитивні соціальні сторони (сприяння впровадженню будівельних програм) в результаті реалізації проекту.


Головні складові елементи бізнес-плану


Такий документ, як бізнес-план з оренди спецтехніки, повинен містити:  1. Вступну частину, в якій дається короткий опис проекту.

  2. Виробничо-технологічну частину тут наводиться детальний опис пропонованих робіт або послуг. Вказується, який спеціалізований транспорт буде передаватися в оренду, чи буде передбачена передача в оренду такого транспорту з екіпажем. Творці проекту визначаються, яка техніка є в наявності, що потрібно придбати для розвитку виробництва. Також робиться аналіз існуючого ринку, при якому беруться до уваги фірми, що надають даний вид послуг, їх позиція на ринку, в результаті чого виробляється прогноз перспектив розвитку даної галузі транспортних послуг.

  3. Витрати на реалізацію даного проекту є однією з найважливіших складових. Тут важливо передбачити можливі дрібні витрати і поточні витрати (одним з найважливіших пунктів є витрати по утриманню спецтехніки).

  4. Визначення ринків збуту містить у собі обгрунтування актуальності проекту і, відповідно, діяльності створюваного транспортного підприємства. В цей розділ, як правило, включають слабкі і сильні сторони господарюючого суб'єкта, перелік можливих ризиків і ймовірність їх настання, необхідним також є вказівка ринкових загроз і можливостей.

  5. Значущим елементом виступає і гаданий розрахунок ефективності та окупності наданого бізнес-плану. У цю частину включають перспективні джерела фінансування, значна увага приділяється планом фінансових потоків. Дається оцінка прогнозованого росту продуктивності підприємства, розглядаються всі нюанси оподаткування, можливість застосування пільг. В результаті зіставлення всіх даних виноситься вердикт про окупність проекту та його економічної ефективності.