Статті про облаштування саду
Історія бренду мінський тракторний

Мінський тракторний завод одне ізкрупнейшіх підприємств, які виробляють сільськогосподарську техніку, як встрану СНД, так ісреді провідних світових виробників.


МТЗ займає перше місце повипуску колісних тракторів серед заводів країн СНД. Питома вестракторов Беларус вобщем випуску колісних тракторів заводами СНД за2004год становить 80,8%, за2005год 82,9%. Внастоящее час модельний ряд техніки смарку «Беларус», що реалізовується намірових ринках, налічує більше 60базових моделей амо 100іх модифікацій. За альтернативною техніці всерійном виробництві 12моделей, в стадії розробки 12машін.


Підводячи підсумки 2005року можна суверенністю сказати, що для ПОМТЗ минає, був досить плідним. Розширилася географія експортно-імпортних операцій за2005г. МТЗ торгував з 70странамі світу (в2004г. з 66странамі). Минулого року МТЗ взяв участь у 72виставках іярмарках, був нагороджений трьома золотими медалями, трьома золотими Знаками якості XXIвека, дипломом Iстепені «Заактівное участь ввиставке, високий рівень і якість продукції, що випускається, упровадження нових технологи і виробництва» амо ніж 10діпломамі ісвідетельствамі учасників ілауреатов виставок.


Темп зростання товарної продукції за2005год склав більше 128%.


За2005год поставлено споживачам 41394трактора (темп зростання куровню 2004року 116,8%), втом числі на експорт поставлено більше 35195 тракторів або 85% від загальної поставки.


«МТЗ» неостанавлівается надостігнутом, постійно нарощуючи експорт своєї продукції. Так, за2005год обсяг експорту збільшився на78млн. дол США, причому найбільше збільшення експорту відбулося зарахунок збільшення встрану далекого зарубіжжя на 56млн. дол США. Зовнішньоторговельний оборот збільшився біль ніж на 110млн. дол або на25, 2% при позитивному зовнішньоторговельному сальдо +259,9 млн. дол США.


Більш ніж ВДВА рази збільшилася питома вага відвантаження енергонасищеннихтракторов Беларус вобщем обсязі відвантаження. За 2003рік онсоставіл 5,65%, за2004год 9,58%, за2005год 12%.


Підсумки роботи «МТЗ» 2005роки підтверджують своєчасний характер іеффектівность змін, що вносяться вмаркетінговую політику підприємства у частині пошуку нових ринків збуту імаксімального використання регіональних особливостей для формування стратегії продажів тракторної техніки. За2005год збільшилися поставки тракторів в 23страни світу (Пакистан, Туркменія, Угорщина, Єгипет, Литва, Латвія, Судан, Словаччина, Іспанія, Болгарія идр.) Івозобновілісь поставки наринок 11стран (Китай, Сирія, Фінляндія, Ангола, Боснія идр.).


Основний акцент вработе був зроблений наукрепленіе і посилення діючих об'єктів товаропровідної мережі іпрівлеченіі нових. Мережа наших представництв, складальних виробництв, Торгових Будинків покриває величезну територію, всферах наших бізнес інтересів знаходяться країни СНД, високорозвинені держави євроатлантичного регіону, атакож перспективні ринки в Африці, Азії, наБліжнем іСреднем Сході.


Вдеятельності Маркетинг центру втілений основний принцип маркетингу «проізводітьто, що продається, а непродаватьто, що виробляється». Завдяки переходу на виробництво під замовлення конкретних покупців, залишки тракторів на складі скоротилися домінімальной величини.


Висловах посилення конкуренції намірових ринках збуту РУП «Мінський тракторний завод» стоїть перед важливою проблемою оновлення основних засобів, впровадження передових прогресивних технологій для вирішення завдань поосвоенію нових перспективних моделей тракторів, підвищенню експортного потенціалу іукрепленію позицій наринках країн СНД і далекого зарубіжжя.


Довгострокова маркетингова стратегія РУП «МТЗ» націлена на досягнення випуску іреалізаціі тракторів імашін в кількості 75000 штук вгодив, впровадженні високопродуктивних, надійних іекономічних машин, здатних агрегатуватися з широким комплексом знарядь, що забезпечують безпеку, комфортабельність умов праці, атакож конкурентоспроможність навнешнем ринку. МТЗ вже розробив Концепцію розвитку тракторної технікіна 20052010 роки.


Для реалізації цієї стратегії необхідно кардинальне технічне переозброєння вкладення коштів вмодернізацію та оновлення основних фондів, розвиток високих технологій, проведення НДДКР, придбання нематеріальних активів. Так за2005год інвестиції в основний капітал склали боле 20млн. дол США.


Наміровом ринку окомпаніі виробнику судять не тільки поколічеству пропонованих моделей, але іпоіх потужностних ряду. Починаючи с2005года Мінський тракторний завод піднімається ще на1ступеньку створений трактор потужністю 300к.с.. Це «Беларус-3022» - трактор загального призначення тягового класса5. Новий трактор розрахований наработу з важкими знаряддями всоставе комбінованих агрегатів типу «Амазону», легко справляетсяс 89 корпусниміплугамі.


Запущено впроізводство трактор «Беларус-2522» потужністю 265 к.с. Нещодавно наБелорусской МІС проведені порівняльні випробування трактора «Беларус-2522ДВ» і «3022ДВ» з 280-сильним «Джон Діром» і «Фендт». Поекономічності «Беларус» вагрегате плугом виробництва МТЗ показав кращі результати. Поданим порівняльних випробувань при роботі натракторе «Беларус-2522ДВ» накаждих 100га оранки економиться близько 200л палива.


Приступити ксозданію плугів ПО «МТЗ» змусила, як кажуть, саме життя. Создан8-корпуснийплуг загородного оранки «ППН.8.30/50» напівнавісний для кам'янистих грунтів срегуліруемой шириною захвату. Онобеспечівает 40см глибини оранки при продуктивності до4га/час. Таким плугом трактор «МТЗ-2522ДВ» насоревнованіях по оранці «підняв» засуткі 87га землі.


Снедавніх пір МТЗ все частіше практикує демонстрацію своїх тракторів іплугов безпосередньо вработе Наполі. На думку фахівців, що стоїть навиставке навіть новенька, з голочки, сільгосптехніка «незажігает». Це автомобіль приваблює своїми зовнішніми даними, комфортом салону. Атракторів машина, яка цікава саме вработе, всцепке сагрегатамі. Вполе виявляються иего міць, ікачество, идругие переваги.


Покази, які Мінський тракторний вже провів Влатви, в ряді регіонів Росії Краснодарському краї, Татарстані, вельми корисні. Адже деякі споживачі, хто давно небув вБеларусі, все ще думають, що МТЗ випускає лише трактори80100 л. с., накоторие тяжелее3-корпусногоплуга нічого іненавесішь. Нокогда приїжджають і бачать наші «МТЗ-2022» (210к.с.) або «МТЗ-2522» (265к.с.) чинностіположенням, як вони тягнуть ікакую швидкість розвивають, тонекоторие навіть невіруючих, що це «Беларус». Раніше така сила була тільки уроссійского «Кіровца».


Наші завдання на2006год подальше збільшення частки тракторів «Беларус» впродажах наміровом ринку та вдосконалення товаропровідної мережі.


Основними інструментами маркетингової політики:  • збільшення випуску тракторів імашін, планованих кпоставке, до46000 штук в2006году амо ніж 90% з них наекспорт;

  • зміна в 2006году посравненію с2005годом структури поставляються тракторів імашін всторону збільшення частки енергонасичених тракторів, які відповідають екологічним стандартам Євро-1іЕвро-2, тракторів, що відносяться кновой продукціїї вироблених звикористанням нових технологій;

  • виробництво енергонасичених тракторів в2006году планується збільшити майже в2раза, питома вага нової продукції буде збільшено більш ніж в1, 5раз;

  • збільшення продажів через об'єкти власної товаропровідної мережі та вдосконалення гарантійного іпослегарантійного облуговування реалізованої техніки (атестація технічних центрів, исоздание на базі атестованих технічних центрів фірмовій сервісній мережі);

  • використання можливостей складального виробництва тракторів «Беларус» зарубежом, збільшення поставок тракторокомплектів встрану СНД ідальня зарубіжжя.


Марка «Беларус» відома зовсім світі. Хто работалс МТЗ, той переконався, що надійність іуніверсальность це не слова, ареальность.Предпріятіе сьогодні має величезний інтелектуальний потенціал, що дозволяє нарівні конкурувати світовими компаніями John Deere, New Holland, Massey Ferguson, Case.